Vad är amortering

Business People Reading Document In Office

Vad är amortering
Amortering innebär avbetalning på ett lån eller en skuld. Ofta görs amoteringen månadsvis eller kvartalsvis. På en del lån finns det amorteringsfrihet dvs den tiden då du inte behöver betala dina lån.

Det har under senare år kommit nya amorteringkrav vid bostadslån.

Det finns olika metoder att amortera

Det finns olika sätt att planera sina amorteringar och amorteringstiden är den tidsperiod då amorteringen och avbetalningen sker.

  • Vid rak amortering är amorteringsdelen konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därmed över tiden, allt eftersom skulden på lånet och räntan minskar.
  • Månadsbetalningen med ränta och amortering är lika stor. Vid ett annuitetslån som skiljer sig från rak amortering erläggs ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle.