Vad är effektiv ränta?

Brown leather wallet with money euro

Vad menas med effektiv ränta?
Med effektiv ränta eller effektiv årsränta menas den totala kostnaden (dvs ränta och avgifter) för en kredit uttryckt som en årlig räntesats på kreditbeloppet. Den effektiva räntan avser alltså hela räntan inklusive avgifter baserat på ett års tid och ofta används räntebasdagen 360/360.

Varför är det viktigt att ha koll på den effektiva räntan?
Vid marknadsföring är det tyvärr rätt vanligt att man visar kunden månadsräntan eller att kostnader visas separat istället för vad lånet egentligen kostar. Se alltid till att du som konsument vet vad den effektiva räntan är och om det inte framgår ställ frågor så du inte betalar för mycket.