Insättningsgarantin – vad är det?

Vad är egentligen den statliga insättningsgarantin?

Om du sparar pengar på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsbolag som omfattas av insättningsgarantin får du ersättning från staten om banken eller bolaget går i konkurs. Insättningsgarantin skyddar pengarna på kontot.

Vilka har insättningsgaranti?
Alla banker i Sverige har insättningsgaranti på de traditionella kontona. Observera att det finns  finansiella bolag som INTE omfattas av den statliga garantin.

Skyddet är på 950 000 kronor

Riksgälden har beslutat att från 1 juli 2016 så ger insättningsgarantin en maximal ersättning på 950 000 kronor per kund och institut.  Rätten till ersättning inträder om institut går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin skall träda in.  Ersättningen utbetalas av Riksgälden inom sju arbetsdagar efter den dagen då insättningsgarantin inträtt.

Hur bestäms den statliga insättningsgarantin?
Den statliga insättningsgarantin är en avgift på upp till 0.14% som finansieras genom bankerna. Det är riksgälden som betalar ut den statliga insättningsgarantin och Finansinspektionen bevakar att låneinstituten och bankerna sköter sina åtagande på lånemarknaden och dessa myndigheter kan dra in tillstånden och ge finansföretagen varningar om de inte sköter sig.

rgkLogo

 

 

Du kan söka på riksgäldens hemsida om ett specifikt företag har insättningsgaranti och över 2000 kontoslag har godkänts.