Räntor

Vad är räntor?
Räntan är det priset man betalar för pengar. När du sätter in pengar på ett bankkonto så lånar du ut dina pengar till banken. Som betalning för att du gör det borde banken ge dig en viss ersättning. Ersättningen för att du lånar ut pengar kallas ränta. Dagligen köps och säljs pengar på räntemarknaden.

Olika typer av räntor som man pratar om:

Det finns olika typer av räntor beroende på syften som bostadsräntor, reporänta (dvs vad bankerna får låna för), referensränta mm

Effektiv ränta
Är hela räntan inklusive avgifter baserat på ett års tid och ofta används räntebasdagen 360/360.

Rörlig ränta
Rörlig ränta innebär att räntan kan ändras och förändras under tiden. Den vanligaste korta räntan i Sverige är 3 månaders ränta och det är den rörliga räntan som man räknar med när man pratar om rörlig boränta. Tidigare fanns det en ännu kortare ränta som benämndes helt rörlig ränta. Om du vill välja en rörlig ränta så bör du vara medveten om att du måste kunna klara av ränta ifall den stiger.

Fast ränta eller bunden ränta
En fast ränta är som namnet säger fast och innebär att du binder räntan under en viss tid. En fördel är att du vet hur mycket räntan blir och du behöver inte vara orolig för ränteförändringar. Om du binder ett fastighetslån innebär det att räntan är densamma under hela löptiden.

Kreditkortsräntor
Läs mer

Dröjsmålsränta
Det är räntan som du får betala om du inte betalar i tid.

Reporäntan
Den ränta som bankerna får låna till från Riksbanken. Läs mer

Stibor räntan
Stibor är en daglig referensränta som motsvarar genomsnittet av de räntor stibor bankerna kräver av varandra utan säkerhet under olika löptider.
Läs mer på Riksbankens hemsida.