Styrräntan

Vad är styrräntan?

Styrräntan är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till banker.

Svenska styrräntan

Riksbanken sätter reporäntan som styrränta och gör prognoser för den framtida ekonomiska utvecklingen. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas enligt Riksbankens hemsida.

Amerikanska styrräntan

Amerikanska Federal reserve (centralbanken) som också kallas FED har hållit styrräntan på rekordlåga nivåer nära noll i tre års tid. Den amerikanska centralbanken ägs av ett antal stora banker och inte av staten. När man hänvisar till den amerikanska räntan refererar man ofta till Federal Funds Rate. Denna amerikanska basräntan bestäms av marknaden.

Genom att återkalla eller lägga till medel till penningmängden försöker FED hantera styrräntan i linje med den ränta som de eftersträvar. FEDS penningpolitiska förändrar basräntan och påverkar vanligtvis räntan för olika produkter som bolån, lånande och sparande.